Informació útil

 

Concedit per la Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tenen  per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions  destinades a:

  •  permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries, per tal de
  •  millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social

El termini de presentació dels formularis de sol·licitud és de l’11 de juliol al 10 de setembre de 2020

ORDRE TSF/117/2020, de 3 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat, per a l’any 2020 (ref. BDNS 514527).

Ampliar informació